ADA

Tuna Mihula Miwili kwa Mwaka. Malipo yetu ya ada ni kama inavyoonyesha hapo chini:-

MALIPO KWA WANAFUNZI WA KUTWA KINDY NA STD I

 

Awamu ya kwanza

Awamu ya Pili

Awamu ya Tatu

JUMLA KWA MWAKA

JUMLA

600,000/=

600,000/=

600,000/=

1,800,000/=

Malipo ya ziada ambayo hulipwa mara moja tu wakati wa kujiunga na Shule kwa Mwanafunzi Mgeni :- Usajili, Uniform na Report Book 500,000/=

 

MALIPO KWA WANAFUNZI WA KUTWA STD II - III

 

Awamu ya kwanza

Awamu ya Pili

Awamu ya Tatu

JUMLA KWA MWAKA

JUMLA

800,000/=

800,000/=

800,000/=

2,400,000/=

Malipo ya ziada ambayo hulipwa mara moja tu wakati wa kujiunga na Shule kwa Mwanafunzi Mgeni :- Usajili, Uniform na Report Book 500,000/=

 

MALIPO KWA WANAFUNZI WA KUTWA STD IV - VII

 

Awamu ya kwanza

Awamu ya Pili

Awamu ya Tatu

JUMLA KWA MWAKA

JUMLA

900,000/=

900,000/=

900,000/=

2,700,000/=

Malipo ya ziada ambayo hulipwa mara moja tu wakati wa kujiunga na Shule kwa Mwanafunzi Mgeni :- Usajili, Uniform na Report Book 500,000/=

 

MALIPO KWA WANAFUNZI WA BWENI

ll

Awamu ya kwanza

Awamu ya Pili

Awamu ya Tatu

JUMLA KWA MWAKA

 

1,300,000/=

1,300,000/=

1,300,000/=

3,900,000/=

Malipo ya ziada ambayo hulipwa mara moja tu wakati wa kujiunga na Shule kwa Mwanafunzi Mgeni :- Usajili, Uniform na Report Book 900,000/=

 
           

Mengineyo: Katika Malipo hayo unaweza ukaamua kulipia kama ifuatavyo:

Ø Unaweza kulipa Ada yote ya mwaka mzima katika Awamu moja.

Ø Unaweza kulipa katika awamu Tatu.

Ø Malipo yafanyike Benki kwenye Account ya Shule.

-Jina la account: Martin Luther School

-Namba ya account: 01J1081773500 - CRDB

Kwa mawasiliano zaidi: 0784 449 098 (Mwl. Mkuu)